top of page

SAMA

MALOWAŁAM

zobrazowanie

ILUSTRACJA

obraz wyrazem uczuć, zaspokojeniem

trudno pohamowanej ekspresji

COŚ Z CZEGOŚ. Piękne uzupełnienie dla suchych konkretów, ozdabianie, nadawanie emocji. Ilustracja, zwłaszcza pod postacią rysunku, który z natury dąży do pewnej skrótowości obrazowania, uproszczenia, odzwierciedla wrażliwość artysty.

bottom of page